ZOUT NAAR ZOET WANDELING MET GIDS

Ongeveer 50 jaar geleden was het Lauwersmeer aangesloten op de Waddenzee. Het Lauwersmeer bestond om die reden dan ook uit zout water. Toen in 1969 het Lauwersmeer werd afgesloten van de Waddenzee en begon de overgang naar een zoet Lauwersmeer.

Dit had grote gevolgen voor de flora en fauna. Ga mee op stap met een echte boswachter die je alles over deze overgang kan vertellen.  

AANMELDEN VOOR ZOUT ZOET WANDELING

Klik op onderstaande knop om onze agenda met onze ingeplande activiteiten te bekijken. Hier kunt u zich ook voor tochten en activiteiten aanmelden.

Zout naar Zoet Wandeling met een Boswachter
Ga samen met een boswachter op een boeiende wandeltocht. Hij zal je van alles vertellen over de natuur en hoe deze omgaat met een grote en plotse verandering. Lauwersmeer maakte de overgang van zoet naar zout water en dat heeft grote invloed gehad, zowel op flora als fauna. 

Prijs:   € 7,50

Duur:     1,5 uur

Massale sterfte
Het was de watersnoodsramp van 1953 die de angst voor overstromingen groot had gemaakt. Om die reden werd in 1969 het Lauwersmeers afgesloten van de Waddenzee. Dit had grote gevolgen voor de voor de natuur en haar inwoners. De afsluiting leidde in eerste instantie tot een grote sterfte voor alle planten en dieren die afhankelijk waren van het zoute water. 

Een enorme stank overheerste het gebied toen alle zeedieren stierven. Deze stank zou tot kilometers ver te ruiken zijn geweest. 

Een nieuw begin
Al vrij snel maakte wist het gebied zich te herstellen. De eerste platen en dieren begonnen zichtbaar te worden en met het verstrijken van de jaren kwamen er steeds meer soorten bij. In 50 jaar tijd is een uniek en zeer veelzijdig natuurgebied ontstaan met allerlei inwoners. Voor vogels is het gebied rondom Lauwersmeer een van de belangrijkste plekken in West-Europa. 

Het is dan ook niet meer dan terecht dat in 2003 het gebied een officieel Nationaal Park is geworden.

Veel variatie dankzij grazers
Het natuurgebied kent een grote verscheidenheid aan landschappen. Je vindt er grote uitgestrekte grasweides, meren en bossen. Om het landschap ‘open’ te houden worden er grazers ingezet. Zou de natuur helemaal haar eigen gang mogen gaan zou het vol groeien met struiken en bossen. Dit zou het landschap veranderen naar een moerassig bos.

Dat wil Staatsbosbeheer graag voorkomen. Een moeras is geen geschikt leefgebied voor de huidige inwoners. Om dat te voorkomen worden grote grazers ingezet zoals Schotse Hooglanders en Konikpaarden.